مشاوره
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
02632102000
مشاوره رایگان

ثبت شرکت در تاجیکستان

کشور تاجیکستا ن از سوی شمال به کشورهای قرقیزستان و ازبکستان و از جنوب به افغانستان و از شرق به چین محدود می شود به همین خاطر یکی از مناطق مهم اقتصادی در آسیا مرکزی محسوب می شود و از جا یگاه ویژه ای برخوردار است .

* همین حالا از طریق فرم زیر می توانید مشاوره رایگان دریافت کنید

مراحل ثبت شرکت در تاجیکستان:

. پرداخت هزینه ثبت نام در Amonatbank

. ثبت نام شرکت و اخذ کد مالیاتی TIN

. تهیه مهر شرکت

. ثبت نام در اداره بیمه و بازنشستگی و دریافت کد SIN

. ثبت نام در حوزه مالیات بر ارزش افزوده

سرمایه گذاری در تاجیکستان

هدف از سرمایه گذاری حاضر در تاجیکستان و جلب سرمایه گذار و استفاده موثر از منابع مادی و مالی، ماشین آلات و فناوری پیشرفته ، تامین شرایط مساعد برای فعالیت سرمایه گذاری، تجربه مدیریت و همچنین شرایط استفاده آزاد و شفاف، تملک سرمایه و در اختیار داشتن سرمایه گذاری ها ، رعایت میزان حقوق بین الملل و عملکرد بین المللی و همکاری در زمینه سرمایه گذاری می باشد.

مطابق با قوانین سرمایه گذاری در کشور تاجیکستان اشخاص حقوقی جمهوری تاجیکستان که طرح ها و برنامه های سرمایه گذاری را در این شکور عملی می نمایند و به انجام می رسانند، از اولویت مشخص و دقیقی برای سرمایه گذاری در این کشور برخوردار هستند.